Thursday, 20 September 2012

'no cóż, zdarza się'Oh, Something's Quite

Zaczyna się jak w 28. Czuję jesień, wszędzie, nawet gdzieś w głowie.

Czwartkowe połączenia religii i wf'u będą chyba najlepszymi lekcjami przez ten rok. Kawka!


1 comment: